Để công việc được suôn sẻ và các bạn kế toán có lên kế hoạch cho công việc của mình. Để đúng thời hạn nộp các loại báo cáo thuế các kế toán viên cũng như doanh nghiệp phải nắm được thời gian để nộp báo cáo.

thoi-han-nop-cac-loai-bao-cao-thue-nam-2014

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất

Vitax xin cung cấp thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất giúp bạn bạn kế toán viên cũng như doanh nghiệp nắm rõ:

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2014:

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài được dựa vào 2 loại :

  1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập : Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Doanh nghiệp được cấp GP DKKD, kế toán phải lập tờ khai thuế môn bài và đóng tiền thuế môn bài.
  2. Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động:
  • Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2014 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.
  • Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2014 là 30/1/2014.
  • Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm thay đổi vốn kinh doanh.

Kế toán phải lập tờ khai thuế môn bài năm 2014 hạn cuối là ngày 31/12/2013. Hạn nộp tiền thuế môn bài 2014 là ngày 30/01/2014.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2014

Lưu ý:

  • Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.
  • Doanh nghiệp kê khai thế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.
  • Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm ài chính sẽ nộp thuế GTGT theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Với những mức thời gian cụ thể trên hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn kế toán viên và các doanh nghiệp về thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất.