Form trong Access là giao diện chính dùng để giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng, form được sử dụng để nhập dữ liệu, xem thông tin, chỉnh sửa dữ liệu, hiển thị thông báo, điều khiển ứng dụng, … Để thiết kế form cần phải chọn dữ liệu nguồn cho form, dữ liệu nguồn của form có thể là table hoặc query. Nếu dữ liệu nguồn là các field trên một bảng thì lấy bảng đó làm dữ liệu nguồn, nếu dữ liệu nguồn là các field trên nhiều bảng thì phải tạo query làm dữ liệu nguồn cho form. Để có thể làm việc dễ dàng hơn với Access thì bạn phải thực hành thật nhiều với cách tạo form trong Access. Sau đây, Vitax sẽ cung cấp đến bạn tài liệu hướng dẫn cách tạo form trong Access. Nếu còn gặp vấn đề khó khăn nào thì các bạn cũng có thể tham khảo video hướng dẫn cũng được đính kèm bên dưới:

Xem video hướng dẫn tạo form trong Access tại đây