Trên các website, diễn đàn kế toán có khá nhiều chủ đề xoay quanh vấn đề đơn xin việc của ngành. Từ việc các nhà tuyển dụng yêu cầu các ứng cử viên phải gửi đơn xin việc viết tay , ngoài ra còn một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng cử viên của mình phải gửi đơn xin việc bằng tiếng anh.

Đơn xin việc đại diện cho chính ứng cử viên đó, vì vậy chúng ta cần chuẩn bị thật cẩn thận, tinh tế và đầy đủ thông tin mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Viết đơn xin việc ngành kế toán cách nào để ăn điểm ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất? Đơn xin việc là một phần rất quan trọng trong quá trinh xin việc, nó góp phần không nhỏ trong sự quyết định của nhà tuyển dụng có gọi cho bạn hay không. Một đơn xin việc ngành kế toán tốt nhất đừng viết quá cẩu thả, không viết tắt (cấm kỵ nhé), viết rõ ràng, đầu đoạn văn viết hoa, viết lùi vào, đừng qúa lan man,..

Thêm vào đó, hiện nay hầu hết các công ty đều yêu cầu người xin việc viết đơn bằng tiếng Anh, hoặc cả  hai thứ tiếng Viết đơn xin việc tiếng Việt đã khó, viết đơn xin việc bằng tiếng Anh lại càng khó hơn, bởi vì đó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn . Đôi khi còn có sự khác biệt về văn hóa khiến cho bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau đây ViTax xin chia sẻ với các bạn mẫu đơn xin việc kế toán bằng tiếng Anh và tiếng Việt

don-xin-viec-ke-toan

 

Download mẫu đơn xin việc kế toán tiếng Việt tại đây

Download mẫu đơn xin việc kế toán tiếng Anh tại đây