Ngày 02/05/2013, Tổng Cục Thuế Hà Nội đã có văn bản số 1387/TCT-KK hướng dẫn công ty Sumitomo Mitsui Construction Co.LTD, về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đây là văn bản trả lời cho công ty Sumitomo Mitsui Construction Co.LTD nhưng các tổ chức, công ty khác vẫn có thể tham khảo và đề ra hướng giải quyết khắc phục cho công ty, doanh nghiệp của mình.

Tổng Cục Thuế Hà Nội trả lời thắc mắc trên như sau: